HIEB00048U IEP; Vedisk sproghistorie

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

History of the Vedic Language

Uddannelse

Indoeuropæisk

Kursusindhold

Eksaminanden kan: 

 • i hovedtræk redegøre for de synkront lingvistiske forhold omkring oldindisk/sanskrit, sådan som dette fremtræder i den vediske overlevering
 • på baggrund af materiale fra vedisk vurdere og analysere sprogets lydlige og morfologiske historie samt rekonstruere det indoeuropæiske grundsprog og dets udvikling frem til den ældste overlevering af netop vedisk samt af de vigtigste af de øvrige indoeuropæiske sprog 
 • redegøre sproghistorisk for de elementer i et vedisk tekststykke, der ikke frembyder specielle vanskeligheder i så henseende 
 • formidle et afgrænset problem inden for ovenstående emner præcist og dækkende med anvendelse af den korrekte terminologi.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen

2015-ordningen

2010-ordningen

BA-tilvalg

2017-ordningen

2013-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
14 dages bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur