HIEB00028U IEP; BA-projekt INDO

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Ba-project

Kursusindhold

I samråd med sin vejleder kan eksaminanden afgrænse et empirisk eller teoretisk sprogvidenskabeligt problem:

 beskrive, vurdere og analysere ovennævnte problem dækkende med inddragelse af den relevante faglitteratur

 ved formidling af ovennævnte undersøgelse anvende de formelle krav til fremstilling, noteapparat og referencer, som stilles til et humanistisk bachelorprojekt, jf. f.eks. de anbefalede retningslinjer, der er opstillet af Akademisk Skrivecenter

 planlægge og gennemføre bachelorprojektprocessen inden for en fastsat tidsramme i et tæt, koordineret samarbejde med sin vejleder

 sammenfatte projektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2010-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 10
  • I alt
  • 10
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave med mundtligt forsvar