HIAÆ00057U MIS, Hindi propædeutik 1 (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Hindi propaedeutic 1

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2015-ordningen

Propædeutik for indoeuropæisk og religionsvidenskab, 2015-ordningen

Kursusindhold

Tekstlæsning, grammatik, mundtlig kommunikation, skriftlige øvelser

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Hindi propædeutik 1 (fagelementkode  HIAÆ00051E)

Propædeutik for indoeuropæisk og religionsvidenskab 2015-studieording:
Hindi prop. for Religion 1 (fagelementkode HIAÆ00111E)

Lægges i Absalon før semesterstart

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 478,75
  • Forelæsninger
  • 140
  • I alt
  • 618,75
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet