HHIK08791U HIS 79. Madens historie i Danmark set i en global kontekst

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 79. Madens historie i Danmark set i en global kontekst

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 5 (HHIK03791E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 5 (HHIK03791E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Kursusindhold

HIS 79. Madens historie i Danmark set i en global kontekst
Mad er ikke bare en del af det daglige liv, som forskellige mennesker går mere eller mindre op i. Mad er en central del af menneskers samfundsmæssighed og dermed en vigtig del af historien. Hvordan mennesker fra stenalderen til i dag har skaffet sig råvarer, tilberedt og spist mad har været en variabel i mange af de store samfundsmæssige forandringer økonomisk, socialt, kulturelt, sundhedsmæssigt og politisk.

Som historiefaglig problemstilling er madhistorie empirisk og teoretisk velegnet som udgangspunkt for konkret arbejde med historiedidaktik og refleksion over historiedidaktisk praksis: Feltet interesserer mange gymnasieelever og det passer fint til kravene i gymnasiebekendtgørelsen. Der findes endnu ikke ret meget undervisningsmateriale til dansk madhistorie, mens forskning i madens historie internationalt et af de helt store emner lige nu. Det giver mulighed for, at undervisningsforløb og materiale udarbejdet på dette kursus kan bringe forskningsfronten ud i gymnasiet.

Kurset vil først ligne et almindeligt områdekursus, hvor deltagerne tilegner sig en konkret historisk viden på baggrund af dansk og international forskning i madhistorie. Men meget hurtigt vil vi sideløbende arbejde med historiedidaktiske problematikker. Altså hvordan laver man en undervisningsplan og udarbejder et materiale, så gymnasieelever på den tid de har til rådighed og med de forudsætninger, de har, får mulighed for erkendelser, der opfylder kravene i bekendtgørelsen for historiefaget. Hvis alt falder på plads, vil lærere fra gymnasier gæsteundervise på kurset og studerende på dette hold vil i grupper få lejlighed til af afprøve undervisning, de selv har planlagt, i gymnasieklasser. 


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• i en diskuterende form redegøre for de store linjer ma-dens historie i Danmark fra stenalderen til i dag set i en global kontekst inklusive forskellige tilgange til feltet og teoretiske forståelser af udviklingen
• redegøre for madens historie indenfor et mindre selvvalgt tema i madhistorie egnet til undervisning 3 x 1,5 time i gymnasiet og diskutere kilder og metoder til belysning af dette tema på den måde, der viser en dybtgående viden
• indenfor den selvvalgte problemstilling kunne foreslå og udviklende diskutere konkrete undervisningsaktiviteter rettet til gymnasieelever og foreslå emnemæssige samar-bejdsmuligheder med andre gymnasiefag end historie

Litteratur,  læsning og uploads  inden kursusstart
Centrale bøger på kurset er nedenstående. Oplysninger om den øvrige litteratur kommer i Absalon. For at få fuldt udbytte af kurset er det nødvendigt at læse værkerne mærket med * inden kursusstart efter anvisningerne i kursusrummet i Absalon og skrive et upload om hver.

- Roderick Floud, Robert W. Fogel, Bernard Harris & Sok Chul Hong: The Changing Body: Health, Nutrition, and Human Development in the Western World since 1700. Cambridge University Press, 2011 (p. 1-40 KB-online).
- Food in time and place : the American Historical Association companion to food history. Eds.: Paul H. Freedman, Joyce E. Chaplin, Ken Albala. Berkeley: University of California Press, 2014 (eller senere).
- Ole Hyldtoft: Mad, drikke og tobak 1800-35: Forbrugsmønstre, kultur og diskurser. København: Museum Tusculanum, 2012 (vær meget opmærksom på at få den rigtige bog. Hyldtoft har lavet flere med næsten ens titler:
- Ole Hyldtoft: Mad, drikke og tobak 1835-80, forbrugsmønstre, kultur og diskurser. København: Museum Tusculanum, 2016.
- Anne Løkke: Kost og krop i Danmark fra stenalderen til i dag" i Menneskets ernæring (4. udgave). Red.: Susanne Bugel Arne Astrup, Jørn Dyerberg og Steen Stender. København: Munksgaard, 2015 (pdf i Absalon).
- Svend Skafte Overgaard: Fra mangel til overflod, ernæring og sundhed 1905-2005. [Kbh.]: Suhr's Seminarium, 2005.
- Mikkel Venborg Pedersen: Luksus: Forbrug og kolonier i Danmark i det 18. århundrede. København: Museum Tusculanum, 2013.

Holdundervisning /seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5