HHIK08771U HIS 77. En erindringspolitisk slagmark. Udvalgte episoder i Danmarks historie 1801-1989

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 77. En erindringspolitisk slagmark. Udvalgte episoder i Danmarks historie 1801-1989

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T4: Historisk tilvalgsområde (HHIB10501E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 77. En erindringspolitisk slagmark. Udvalgte episoder i Danmarks historie 1801-1989
Kurset vil gennemgå Danmarks historie fra Napoleonskrigene til Murens fald med nedslag i en række episoder, der i samtiden og i eftertiden har givet anledning til diskussion og debat, som f.eks. de slesvigske krige, enevældens fald, forfatningskampen, Indre Mission, Påskekrisen, jødernes flugt eller Den kolde Krig. Kurset lægger vægt på at identificere positionerne i forskningen og den mere offentlige debat om disse emner ud fra den tanke, at det er en forudsætning for en sober diskussion, at man skal kunne gengive modstanderens synspunkt på en måde, så modstanderen kan genkende det som sit eget.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Holdundervisning /seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5