HHIK08761U HIS 76. Projektorienteret akademisk forløb

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 76. Projektorienteret akademisk forløb

Uddannelse

Historie
Modul 3:
Projektorienteret akademisk forløb (HHIK03761E)
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Kursusindhold

Projektorienteret akademisk forløb
Praktikforløbet skal godkendes af studienævnet på baggrund af en kontrakt indgået mellem praktikstedet og den studerende. Praktikforløbets faglige indhold, den studerendes funktion på arbejdspladsen og en arbejdsbeskrivelse skal fremgå af projektbeskrivelsen.
Den studerende skal tilknytte en af fagets faste undervisere som vejleder. Hvis den studerende har behov for assistance til at finde en vejleder, kan koordinator Benedicte Fonnesbech-Wulff kontaktes.

Læs nærmere i studieordningen.

  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • I alt
  • 0