HHIK08751U HIS 74/75. Magt og Dragt

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 74/75. Magt og Dragt

Uddannelse

Historie
Modul 2 (30 ECTS)
- [obligatorisk] Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E) [15 ECTS] 
- [valgfag] Historiens brug (HHIK03751E) [15 ECTS] 
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Kursusindhold

HIS 74/75. Magt og Dragt
I kurset Magt og Dragt introduceres de studerende til dragt- og tekstilforskningen og den rolle som materiel kultur har spillet i forhold til etablering af magtrelationer og iscenesættelse.

Hver undervisningsgang vil dykke ned i forskellige historiske perioder begyndende med vores nutidige opfattelse af mode og tøj og afsluttende med antikkens ditto. Kurset vil dermed placere materialet i et bredt spænd af emnefelter fra nutidens popkultur til kolonialhistorisk kulturudveksling og –forståelse, fra antikkens togaer til enevældens parykker og uniformer.

De studerende vil blive introduceret til et varieret kildemateriale, hvor skriftlige kilder kombineres med billeder og museumsgenstande. Det er et af målene med kurset at styrke de studerende i at foretage historisk objektanalyse og dermed udvide forståelsen af det kildemateriale, der kan inddrages i en historisk analyse.

I undervisningen vil forskere præsentere deres undersøgelser for de studerende, der via dialog og interview vil få et indblik i nye forskningsfelter, metoder og tværfaglige tilgange til historiske studier. Som en del af kurset vil de studerende besøge museer og analysere deres tilgang til dragterne i deres samlinger. Ligeledes vil de studerende skulle fordybe sig i moderne museumsformidling, der foregår af og i dragter.

Kurset vil give de studerende værktøjer til at analysere både skriftlige og materielle kilder, der relaterer sig til dragt, magt og mode og dermed gøre dem i stand til at drage paralleller fra selviscenesættelsen af antikkens kejsere til vores nuværende politikere.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• placere objekter og skriftlige kilder med relation til dragt i en historisk kontekst
• foretage historisk objektanalyse af udvalgte genstande
• sætte den nutidige opfattelse og brug af tøj i relation til historisk iscenesættelse

Holdundervisning /seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 259
  • Forberedelse
  • 406
  • Holdundervisning
  • 112
  • I alt
  • 777