HHIK07792U HIS 79. Krigserfaringer 1500-2000

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 79. Krigserfaringer 1500-2000

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 5 (HHIK03791E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 5 (HHIK03791E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Kursusindhold

HIS 79. Krigserfaringer 1500-2000
Krig er den mest ekstreme ting, samfund foretager sig. Krige er en væsentlig del af den historiske proces, både i kraft af deres karakter og deres konsekvenser. Mange mennesker har erfaringer med krig: som aktive deltagere, som ofre for krigens vold, eller som civile elementer i et krigsførende samfund. Erfaringer, der former deres liv.

Dette historiedidaktiske område tager udgangspunkt i krig i den vestlige verden i nyere tid. Det giver mulighed for at arbejde med lange linjer og for at komme helt tæt på. Vi dykker ned i enkelte menneskers erfaringer under mange forskellige vilkår, fra landsknægte til atombombens ofre.

Udgangspunktet vil hele tiden være erfaring. Det betyder, at vægten vil ligge på samfunds- og kulturhistorien. Den strategiske eller tekniske krigshistorie og den politiske historie om krig og fred er ikke direkte vores emne. De er i vores sammenhæng ydre omstændigheder, der sætter rammer for de enkelte menneskers erfaringer.

I en historiedidaktisk sammenhæng giver det mulighed for en ny og bredere tilgang til et emne, der er uundgåeligt i historieundervisning, og som er en pædagogisk udfordring, fordi det deler elever i de fascinerede og de afvisende. Et enormt og let tilgængeligt materiale gør det let at finde stof til undervisningsforløb, der kan passe til krav om emner, perioder og tværfaglighed.

Kurset begynder som et almindeligt områdekursus. Det drejer sig om at få konkret viden på baggrund af udvalgt historisk forskning. Efter kort tid vil vi begynde sideløbende at arbejde historiedidaktisk med emnet. Hvordan laver man en undervisningsplan og et materiale der kan give relevant viden og erkendelse, f. eks. for gymnasielever med deres forudsætninger, stramme tidsramme, og bekendtgørelseskrav? Hvis alt falder på plads, vil lærere fra gymnasier gæsteundervise på kurset, og studerende på dette hold vil i grupper få lejlighed til af afprøve undervisning, de selv har planlagt, i gymnasieklasser.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• i en diskuterende form redegøre for krigens skiftende indflydelse på menneskers liv i den vestlige verden fra 1500-tallet til i dag, set ud fra de aktive krigsdeltageres, krigsofrenes og de øvrige samfundsmedlemmers erfaringer
• redegøre for krigens erfaringshistorie indenfor et mindre selvvalgt tema egnet til undervisning 3 x 1,5 time i gymnasiet og diskutere kilder og metoder til belysning af dette tema på en måde, der viser en dybtgående viden
• inden for den selvvalgte problemstilling kunne foreslå og udviklende diskutere konkrete undervisningsaktiviteter rettet til gymnasieelever og foreslå emnemæssige samarbejdsmuligheder med andre gymnasiefag end historie

- John Keegan: The Face of Battle. London, 1976 (samt utallige senere udgaver).
Civilians at War: From the Fifteenth Century to the Present. Ed.: Gunner Lind. København, 2014.

Kompendium på papir og i Absalon.

Holdundervisning /seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5