HHIK07747U HIS 74. Institutionalisering og økonomisk vækst i Danmark ca. 1000-1300

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 74. Institutionalisering og økonomisk vækst i Danmark ca. 1000-1300

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T5: Historisk tilvalgsprojekt (HHIB10511E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 74. Institutionalisering og økonomisk vækst i Danmark ca. 1000-1300
Middelalderens intellektuelle var klar over, at et kongedømme og dets herskers styrke i høj grad hvilede på økonomi. Den italienske jurist, Azo, opfordrede f.eks. i det første årti af den 13. århundrede herskere til at stimulere økonomisk vækst til det fælles bedste i deres riger. Giles af Rom hævdede ligeledes omkring 1300, at lov og dyd kun blev fremmet understøttet af en sund økonomi. Det praktiske livs mænd kendte også til den betydning, økonomisk fremgang havde for styrkelsen af den politisk magt. Den engelske Kong Edward 1 gav således udenlandske købmænd privilegier mod betaling af en ny told i 1303, fordi kongen var ” particularly concerned how within our dominion the benefit of transquillity and complete security may be provided for those merchants in days to come, so that they may be readier to serve us and our realm...” Kongen ønskede ikke blot indtægter af handelen, han var klar over, at ved at give udenlandske købmænd friheder og beskyttelse ville deres aktiviteter bidrage til rigets fremgang og kongens magt.

I middelalderen var intellektuelle og herskere altså helt på det rene med, at et kongeriges succes afhang af økonomiske vækst. Spørgsmålet er om det omvendte forhold også gjorde sig gældende – om de middelalderlige kongerigers tiltagende institutionalisering stimulerede økonomisk vækst? Dette spørgsmål vil blive undersøgt i løbet af dette kursus. Kurset vil behandle samspillet mellem institutionaliseringen af den verdslige og gejstlige magt, dvs. kongemagten og den romerske-katolske kirke, og udviklingen af de økonomiske konjunkturer med særligt henblik på tiden fra omkring 1000 til 1300.  


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Holdundervisning /seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5