HHIB18055U HIS 1005. Dansk kongemagt ca. 800-1300

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 1005. Dansk kongemagt ca. 800-1300

Uddannelse

Historie (tilvalg)
Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse (HHIB10051E) [Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 1005. Dansk kongemagt ca. 800-1300
Målet med kurset er at vurdere kongedømmets karakter i Danmark i vikingetiden og de første århundreder af middelalderen frem til omkring 1300 med udgangspunkt i hvilke forrettigheder og institutioner politiske teoretikere og kronikører i middelalderen mente kendetegnede monarkiet. Syntesen af disse kriterier eller teoretiske elementer udgør en definition af det europæiske, middelalderlige kongedømme. Vi vil på baggrund af disse middelalderlige teorier vurdere kongemagtens foranderlige karakter gennem det halve årtusinde fra ca. 800 til 1300.

Udviklingen af det nationale, danske kongerige var ikke et unikt fænomen. Samtidigt med dannelsen af det danske kongerige opstod i periferien af Det tysk-romerske Rige andre nationale kongeriger. Kurset vil imidlertid kun komme ind på sammenligninger mellem det danske tilfælde og de øvrige europæiske ad hoc. Kurset har ikke et europæisk komparativt perspektiv.

Historien om det nationale danske kongeriges fødsel var i middelalderen et vigtig element i dannelsen af national identitet i magtens elite. Den var ikke var ikke mindre vigtig i skabelsen af en moderne demokratisk identitet fra det tidlige 19. århundrede og frem mod i dag, hvor nationalismen igen blomstrer - antagelig som et ideologisk bolværk mod europæiske og globale udfordringer. Udviklingen af et nationalt, dansk kongerige er ikke mindst derfor et klassisk og kontroversielt emme i dansk historiografi. 


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Holdundervisning / seminar, forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 388,5