HHIB17011U  HIS 1001. BA-tv: Verden og Danmark

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 1001. BA-tv: Verden og Danmark

Uddannelse

Historie (tilvalg)
[del af] Modul 1B:
Verden og Danmark (HHIB10011E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

BA-tv: Verden og Danmark
Forelæsningsrækken giver en introduktion til hovedtrækkene i den historiske udvikling i verden og Danmark. Forelæsningerne vil på baggrund af to udvalgte grundbøger behandle nogle af de spørgsmål og problemstillinger, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer. Eksamen er en skriftlig stedprøve uden hjælpemidler.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• ganske overordnet orientere sig tematisk, geografisk og kronologisk i Verdens og Danmarks historie

- Sten Busck og Henning Poulsen: Danmarks historie i grundtræk. Aarhus Universitetsforlag, 2002 (eller senere udgaver).
- McKay, Hill, Buckler m.fl.: A History of World Societies. Bedford St. Martin’s (10th edition).

 

Forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 30,8
  • Eksamensforberedelse
  • 43,2
  • I alt
  • 130,0