HHIB08583U HIS 58. Slavehandel og slaveri i den atlantiske verden, ca. 1600-1850

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 58. Slavehandel og slaveri i den atlantiske verden, ca. 1600-1850

Uddannelse

Historie
Modul 4A:
Område 4: Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (HHIB00581E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 58. Slavehandel og slaveri i den atlantiske verden, ca. 1600-1850
Den atlantiske verden er betegnelsen for det økonomiske, sociale og kulturelle rum, som opstod, fordi mennesker, varer og ideer i stadigt stigende omfang krydsede Atlanten fra slutningen af 1400-tallet og frem. I kurset skal vi fokusere på afrikanere og deres efterkommere i den atlantiske verden. Omkring 12 millioner mennesker blev udskibet fra Vestafrika til Amerika fra 1400-tallets slutning og frem til slavehandlens afvikling i 1800-tallet. Slavehandlen udgør således en af de største tvangsforflyttelser i nyere moderne tid.

I Amerikas plantagekolonier blev afrikanere og deres efterkommere konfronteret med nye institutioner og tankemønstre. De måtte hver for sig og sammen tage stilling til og udvide grænserne for, hvad det betød at være slave, sort, kristen, mand og kvinde. Og de måtte tage stilling til, hvordan de etniske, religiøse og politiske identiteter og ideer, de havde med fra Afrika, kunne og/eller skulle udfoldes i den nye verden. Langs Vestafrikas kyst opstod nye handelseliter, hvis medlemmer vidste, hvordan de skulle handle og forhandle med europæerne. I Amerika blev mange afrikanere markslaver, mens nogle få opnåede betroede stillinger som plantageforvaltere, husholdersker og kammertjenere. Andre igen opnåede frihed gennem frigivelse, frikøb eller ved at løbe væk. Slaveri og race satte rammerne for afrikanernes liv i den atlantiske verden, men disse rammer var – næsten – altid til forhandling.

Vi tager fat på to centrale temaer for forståelsen af atlantisk slavehandel og slaveri, nemlig 1) de magt- og modstandsformer som udviklede sig i forbindelse med det transatlantiske slaveri, og 2) de kulturelle transformationer (kreolisering, diasporakultur, religion og etnicitet) som udspillede sig for afrikanere og deres efterkommere i de amerikanske slavesamfund.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for de væsentligste begivenheder og strukturer i den atlantiske verden 
• analysere problematikker om magt og modstand eller kulturel transformation på baggrund af kildetekster og/eller sekundær litteratur
• diskutere teorier om kulturel forandring og magt i den atlantiske verden
• beherske den akademiske fremstillingsforms væsentligste elementer

Pensumlitteratur meldes ud før kursusstart.

Holdundervisning / seminar, forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 388,5