HHIB08582U HIS 58. Religion og frihed, 1500-1750 - et idehistorisk kursus

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 58. Religion og frihed, 1500-1750 - et idehistorisk kursus

Uddannelse

Historie
Modul 4A:
Område 4: Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (HHIB00581E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 58. Religion og frihed, 1500-1750 - et idehistorisk kursus
I det tidlig moderne Europa var religion og frihed to størrelser, som ikke passede særlig godt sammen. Religiøs frihed (frihed til at vælge religiøs retning) fandtes kun i meget begrænset omfang og frihed fra religion, altså frihed fra den kristne praksis og moral, fandtes næsten ikke. Men alligevel spiller begrebet frihed, kravet om religionsfrihed, og ideer om frihed i og fra religion en vigtig rolle i udviklingen af både kirke, religion og samfund i den tidlig moderne tid, fra Erasmus og Luther til den tidlige oplysningstid.

Hensigten med dette kursus er at undersøge sammenhængen mellem religion (kristendom) og frihed fra ca. 1500 til ca. 1750. Kurset undersøger adskillige aspekter af problematikken og nøjes ikke med at diskutere det mest aktuelle problem i perioden, som var spørgsmålet om tolerance af kættere og religiøse afvigere. I kurset ser vi på Luthers frihedsbegreb, spørgsmål om fri vilje, fri tale og tanke, frihed fra forfølgelse, og til sidst problemet med frihed fra kirke og dogme, altså religionskritik og ateisme. Kurset privilegerer idehistorien og nedprioriterer politiske, sociale og pragmatiske tilgange til studiet af religiøs frihed.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• demonstrere en grundlæggende forståelse af den religiøse udvikling i den tidlig moderne tid
• læse og analysere tekster fra perioden, der behandler spørgsmålet om religion og frihed
• beherske den akademiske fremstillingsforms væsentligste elementer

Pensumlitteratur bliver meldt ud inden semesterstart.

Holdundervisning / seminar, forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 388,5