HHIB08541U HIS 54. Globalhistorie

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 54. Globalhistorie

Uddannelse

Historie
[del af] Modul 2B:
Globalhistorie (HHIB00541E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 54. Globalhistorie
I dette kursus tager vi fat på globalhistorien. Globalhistoriske fremstillinger har længe haft en væsentlig plads i historieforskningen. Det betyder, at feltet er stort. Det indeholder mange forskellige, ofte modsatrettede, bud på, hvad globalhistorien er eller bør være og på hvordan vi skal forstå globale forandringsprocesser. Kurset introducerer globalhistoriens væsentligste metodiske greb og fokuserer på en række af feltets centrale problematikker. Det drejer sig blandt andet om globale økonomiske processer, herunder især spørgsmålet om, hvordan vi kan forstå og forklare, at nogle dele af verden opnår økonomisk velstand, mens andre stagnerer eller oplever tilbagegang. Det drejer sig også om, hvordan globale kulturelle forandringsprocesser fremskrives i den globalhistoriske historiografi, herunder om forskellige holdninger til hvorvidt globale forbindelser skaber homogenitet, om der opstår hybride former eller om forskelligheden fastholdes i spændingsfeltet mellem lokaliseret praksis og overskridende forbindelser?


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• vise en grundlæggende forståelse for det globalhistoriske felt
• demonstrere indsigt i centrale globalhistoriske temaer
• identificere globalhistoriske problemstillinger
• sammenligne og diskutere globalhistoriske teoridannelser, forklaringsmodeller og hypoteser
• reflektere over de problematikker, som er forbundet med at skrive globalhistorie

Kursuslitteraturen meldes ud før kursusstart.

Holdundervisning / seminar, forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 65
  • Forberedelse
  • 87,5
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 194,5