HHIB08533U HIS 53. De rige og de fine. Sociale eliter i Danmark 1700-2000

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 53. De rige og de fine. Sociale eliter i Danmark 1700-2000

Uddannelse

Historie
Modul 2A:
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00531E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 53. De rige og de fine. Sociale eliter i Danmark 1700-2000
Der er forskel på folk i alle samfund. I store samfund er der et kompliceret samspil mellem mange forskellige faktorer: embeder, penge, afstamning, uddannelse, opdragelse, forbindelser, initiativ, kreativitet og mange flere. De sociale eliter er vigtige, selv om de ikke er så mange, fordi der går så mange impulser fra dem til de andre. De giver ordrer, de skaber nye ting, de bliver efterlignet.

I dette kursus vil vi se på de sociale eliter på tre forskellige tidspunkter:

 • Den etablerede enevælde
 • Den klassiske ’borgerlige tidsalder’ efter demokratiets indførsel,
 • og så tæt på i dag, som forskningen tillader.

Basis er de lange linjer og kollektive mønstre. Det handler om stænder og klasser, modeller og teorier. I arkivdelen er det modsat. Der går vi helt tæt på enkeltpersoner i eliten, typisk ud fra et privatarkiv. 


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• forstå hvordan et lagdelt samfund fungerer med fokus på toppen 
• forstå hvordan de sociale eliter ændrer sig over tid ved at studere tre afsnit af Danmarks historie: 
- den etablerede enevælde i første halvdel af 1700-tallet 
- det tidlige demokratiske borgersamfund i anden halvdel af 1800-tallet 
- den sidste menneskealder 
• kende grundtræk ved det danske samfund i de tre perioder

Trykt kompendium samt tekster på Absalon.

Læsning til første time
-Mosca, Ruling Class
-Pareto, Trattato, om eliter
-Michels, Political Parties, men kun Part 6 Chapter 4, dvs. s. 240-46.
Alle tekster i Absalon!

 

Holdundervisning / seminar, forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Forberedelse
 • 175
 • Holdundervisning
 • 84
 • I alt
 • 388,5