HHIB08532U HIS 53. Danske Landboforhold 1750 – 1850

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 53. Danske Landboforhold 1750 – 1850

Uddannelse

Historie
Modul 2A:
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00531E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 53. Danske Landboforhold 1750 – 1850
De store øndringer i det danske landbrug begyndte i midten af 1750, og inden de var fuldførte var alle indbyggere i landet blevet påvirket.

Forandringerne berørte ejendomsforhold, arbejdsforhold, bebyggelsesmønstre, uddannelse, naboliv, dyrkningsformer, militære forhold, animalsk og agrar produktion,  politiske forhold, regeringsform osv., osv., osv.

Der vil blive inviteret gæsteforelæsere, som vil tale om forskellige temaer fra andre synsvinkler.

I maj vil der være en ekskursion til Frilandsmuseet i Sorgenfri.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Der udarbejdes et kompendium til kurset, som indeholder et udvalg af tekster, der omhandler perioden, der omfatter en tid, der var præget af meget store forandringer i Danmark.

Derudover læses:
- Birgit Løgstrups: Bondens Frisættelse. 2015.

Det vil være en fordel, hvis deltagerne på forhånd har læst Politikens og Gyldendals Danmarkshistorie bd. 9 (Den lange fred: 1700-1800 / af Ole Feldbæk. – 2003), der er tilgængelig på nettet som del af Gyldendals Store Danske på http:/​/​denstoredanske.dk/​Danmarkshistorien

Holdundervisning / seminar, forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 388,5