HHIB07564U HIS 56. Pax Britannica: Det Britiske Imperium, ca. 1857-1918

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 56. Pax Britannica: Det Britiske Imperium, ca. 1857-1918

Uddannelse

Historie
Modul 3A:
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00561E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 56. Pax Britannica: Det Britiske Imperium, ca. 1857-1918
Det Britiske Imperium er historiens største oversøiske imperium og omfattede i sin storhedstid næsten en fjerdedel af klodens landmasse og befolkning. Det blev således kaldt ’imperiet, hvor solen aldrig går ned’ og det Britiske Imperium har derfor været særdeles betydningsfuld for, hvordan verden ser ud i dag.

Kurset vil igennem forskellige ’cases’ belyse centrale aspekter af det Britiske Imperium og dets arv. Vi skal bl.a. diskutere hvilke årsager, interesser og drivkræfter, der lå bag imperiet og dets ekspansion, hvilke ideologier der gjorde sig gældende, samt hvordan imperiet erindres.

Emner vi skal diskutere inkluderer bl.a. Britisk Indien, Den Sydafrikanske Krig (1899-1902), Congo-krisen, racisme og racevidenskab, 1. Verdenskrig og nutidige problemstillinger vedr. Imperiet og dets historie. Udover grundbog (titel oplyses senere) vil kurset benytte sig af artikler og andre elektroniske tekster og lægger stor vægt på brugen af primære kilder. 


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• præsentere indgående viden om det Britiske Imperiums historie
• formidle en eksamensopgave med empirisk grundlag
• præsentere overblik over relevante teorier, begreber og problemstillinger
• Selvstændigt forholde sig kritisk til centrale synteser og kildemateriale, både primært og sekundært

Oplyses via Absalon.

Holdundervisning / seminar, forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 388,5