HHIB07563U HIS 56. Fra adelsvælde til enevælde: Danmark 1600-1750

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 56. Fra adelsvælde til enevælde: Danmark 1600-1750

Uddannelse

Historie
Modul 3A:
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00561E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 56. Fra adelsvælde til enevælde: Danmark 1600-1750
Perioden fra 1600-1750 rummer en række danmarkshistoriske "highlights", der hver for sig både egner sig til formidling og er blevet formidlet på mange måder gennem årene. Det gælder ikke mindst Christian IV, den eneste danske konge fra ældre tid, som den bredere befolkning kan forbinde ret meget med, men også hans datter Leonora Christine, der i fangenskab i Blåtårn skrev den selvbiografiske klassiker Jammersmindet. Så er der selvfølgelig enevældens indførelse 1660, som er og forbliver et af danmarkshistoriens skarpe hjørner, samt ikke mindst de forudgående Karl Gustav-krige 1657-60 med Københavns belejring og Gøngehøvdingen. Går vi længere op i tiden finder vi Store Nordiske Krig 1709-20 med søhelten over dem alle, Tordenskjold, og efter ham Ludvig Holberg, der som historiker, komedieforfatter og folkeopdrager tårner højt over alle andre. Samtidig er perioden også "gamle dage", hvor sproget og de sociale og kulturelle forhold bliver fremmede og kræver, ja "formidling", men hvordan?


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for politiske, kulturelle og socioøkonomiske forhold og udviklingslinjer i Danmark i perioden ca. 1600-1750
• forholde sig til den eksisterende forskning på området
• arbejde med forskelligt dansksproget kildemateriale fra tiden
• beherske grundlæggende formidlingsteori med særlig henblik på historisk stof
• reflektere kritisk over forskellige forsøg i fortid og nutid på at formidle stof fra perioden

Holdundervisning / seminar, forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 388,5