HHIB07561U HIS 56. 1000-tallets Danmark

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 56. 1000-tallets Danmark

Uddannelse

Historie
Modul 3A:
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00561E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 56. 1000-tallets Danmark
Kurset vil undersøge de centrale politiske udviklinger, der fandt sted i Danmark i slutningen af 900-tallet og 1000-tallet, hovedsageligt perioden fra Svend Tveskæg til Knud den Hellige. Kurset vil især fokusere på kilderne til den politiske historie, og et væsentlig element i undervisningen vil være arbejdet med disse kilder. Kurset vil samtidig gøre den studerende i stand til at formidle det periodespecifikke emne til forskellige modtagergrupper udenfor universitetet.
 

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for de politiske udviklinger i 1000-tallets Danmark
• kildekritisk analysere centrale områder indenfor emnet ved en kombination af forskellige typer af kilder
• diskutere opfattelser i forskningslitteraturen af disse centrale områder
• gennemføre og udfærdige en kommunikationsopgave, der lever op til kravene i studieordningen

- Peter Sawyer: Da Danmark blev Danmark, fra ca. 700 til 1050. (Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 3). København, 2002.
- Ole Fenger: Kirker rejses alle vegne, 1050-1250. (Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 4). København, 2002.

Anden relevant litteratur vil være tilgængelig via Absalon, KB eller Saxos institutbibliotek – nærmere besked herom vil blive oplyst senere på kursets Absalonside.

Holdundervisning / seminar, forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 388,5