HHIB07503U HIS 50. Demokrati

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 50. Demokrati

Uddannelse

Historie
Modul 1A:
Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (HHIB00501E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 50. Demokrati
De senere tiders demokratiske valg i de lande, vi normalt sammenligner os med, har skabt en fornyet debat om demokratiets skrøbelighed i en moderne verden. Men sådan har det altid været, og vores aktuelle demokrati er blevet til i et stadigt forsøg på tilpasning til de givne muligheder og magtforhold.

Vi vil først kigge på demokratibegrebets filosofi og historie. Dernæst vil vi studere de vigtige formative processer og øjeblikke i skabelsen af det danske demokrati. Vi vil undersøge tilblivelsen af den danske forfatning (grundloven) og dens institutioner (lokalt og centralt) under inddragelse af emner som sociale og politiske bevægelsers udvikling og karakter, samspillet med erhvervslivet, pressens vilkår, ytringsfrihed, aktindsigt, korruption, administrationshistorie og embedsmandsloyalitet. Videre vil vi bl.a. ved inddragelse af centrale tekster (Grundtvig, Hal Koch, Pia Kjærsgaard) overveje, hvordan den demokratiske fortælling om den danske og den nordiske demokratiske udvikling er blevet til, og hvad den betyder for den aktuelle debat. Inden for rammen vil der blive mulighed for fordybelse (delvis) efter eget valg.

Undervisningen vil fortrinsvis bygge på artikler og udvalgte kildetekster. Men det vil allerede nu være en god idé at stifte bekendtskab med:
- Jeppe Nevers: Fra skældsord til slagord. Demokratibegrebet i dansk politisk historie. Syddansk Universitetsforlag, 2011.
- Jørn Loftager: Politisk offentlighed og demokrati i Danmark. (Magtudredningen). Aarhus Universitetsforlag, 2004 [ Kan downloades gratis].

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Holdundervisning / seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5