HHIB07501U HIS 50. Religiøs reform i 1500-talets Europa

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 50. Religiøs reform i 1500-talets Europa

Uddannelse

Historie
Modul 1A:
Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (HHIB00501E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 50. Religiøs reform i 1500-talets Europa
I 2017 fejres 500-årsjubilæet for reformationen. Men 500 år efter Matin Luthers berømte 95-teser, er den protestantiske reformation stadig kontroversiel og historikere er ikke enig om, hvad denne reform præcis betød for mennesker i 1500-tallet og ikke mindst skabelsen af den moderne verden. Var der én eller flere reformationer? Var reformationen udelukkende protestantisk? Brød reformatorerne med middelalderen eller var reformationen kulmination på det middelalderlige religiøse liv? Havde den kirkelige reform en reel, revolutionær og vedvarende samfundsmæssig betydning?

Hensigten med dette kursus er at undersøge religion og reform i 1500-tallet. Kurset sigter efter en bedre forståelse af begrebsmæssige, historiografiske og tematiske aspekter ved de religiøse reformer i 1500-tallet generelt og ved den protestantiske reformation specifikt. På kurset diskuterer vi reformationens centrale temaer og reformationens historiske betydning snarere end reformationens kronologiske udvikling. Kurset sætter derfor fokus på tre afgørende dimensioner ved de religiøse ændringer, der fandt sted i 1500-tallet: (a) de teologiske fornyelser og deres betydning; (b) reformationens betydning for biblen, billeder og religiøse objekter, altså det tekstuelle, det visuelle og det materielle i 1500-tallets religiøse liv; og (c) religiøs diversitet, uniformitet, forfølgelse og tolerance.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• vise en grundlæggende forståelse af religionens og Reformationens betydning i 1500-tallet
• reflektere over de konceptuelle og historiografiske problematikker, der karakteriserer reformationshistorie

Pensumlitteratur bliver meldt ud inden semesterstart.

Holdundervisning / seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5