HHIÅ08581U ÅU HIS Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (Forår 2018)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU HIS Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (Forår 2018)

Uddannelse

Historie
Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (HHIB00581E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

BA-tilvalg / Modul 4a: Kulturel afstand og historisk forståelse (HHIB10051E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Det Faraoniske Egyptens Historie og Kultur ca. 5000 f.v.t. – ca. 300 e.v.t.
På dette kursus beskæftiger vi os med det faraoniske Egyptens historie og kultur fra ca. 5000 f.v.t. til ca. 300 e.v.t. Kurset undersøger den kulturelle afstand mellem de gamle egyptere og os: Hvem var de gamle egyptere egentlig? Hvori bestod deres kulturelle særpræg? Hvordan forholder vi os til de gamle egyptiske kilder?

Vi vil i løbet af kurset behandle den egyptiske historie og kulturelle udvikling fra forhistorien til Romertiden, samt temaer omfattende topografi, miljø og etnicitet; monarki, præsteskab og hær; guder og myter; kult, død, og begravelse; repræsentativ kunst, arkitektur og litteratur; historieopfattelse; imperialisme og interaktionen med andre kulturer; samfundet og det sociale; køn og seksualitet; moral og etik; lov og ret.

Vi ser på arkæologiske og tekstuelle vidnesbyrd og tolkningsmetoder, og på hvordan arkæologi og historie supplerer hinanden for at skaffe os et indblik i den faraoniske oldtid. Kurset sigter navnlig mod at gøre den studerende bevidst om de gamle egypteres kulturelle afstand til os, og om hvilke muligheder der er for at forstå den gamle egyptiske civilisation. For at kunne få det største udbytte af dette kursus anbefales det, at man har afsluttet historisk metode.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne)
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for karakteristiske træk ved den gamle egyptiske historie og kultur, herunder kongemagt, religion, samfund og historiesyn ca. 5000 f.v.t. – ca. 300 e.v.t.
• være i stand til ud fra de gamle egypteres tekster og materielle levn at tage stilling til det, som kendetegner den kulturelle afstand mellem de gamle egyptere og os
• forstå hvilke tolkningsmetoder, egyptologer anvender på stof fra den egyptiske civilisation, som gør det muligt at udnytte stoffet til en historisk undersøgelse
• vurdere den nyere og nyeste tids faglige diskussioner af signifikansen af den gamle egyptiske kultur og historie

- Kathryn A. Bard: An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt. John Wiley & Sons, 2015.
- Jan Assmann: The Mind of Egypt. History and Meaning in the Time of the Pharaohs. New York, 2002.
- Toby Wilkinson: The Egyptian World. Routledge, 2007.
-  Bill Manley: The Penguin Historical Atlas of Ancient Egypt. Penguin, 1996.

Holdundervisning /seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5