HHIÅ07572U ÅU HIS Modul 3B: Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU HIS Modul 3B: Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (Efterår 2017)

Uddannelse

Historie
Modul 3B: Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (HHIB00571E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori
Formålet med dette kursus er at give den studerende en forståelse for samfundsvidenskabelige teorier og deres betydning for historisk erkendelse.  Kurset introducerer derfor udvalgte klassiske og aktuelle samfundsvidenskabelige tilgange, der har en central placering i historiefaget. Tilgangenes videnskabsteoretiske position og deres analytiske operationalisering vil indgå i undervisningen.  Dermed gør undervisningen den studerende i stand til at inddrage samfundsvidenskabelig teori og metode i arbejdet med historien og at reflektere over videnskabsteoretiske aspekter af det analytiske arbejde.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• inddrage samfundsvidenskabelig teori og metode i forbindelse med analyse og fremstilling af historiske forløb og samfundstilstande i fortiden
• demonstrere kendskab til centrale samfundsvidenskabelige teoriers placering inden for den historiske kontekst, som de blev udviklet i
• redegøre for og kommentere samfundsvidenskabelige teorier og teorielementer

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5