HHIÅ07561U ÅU HIS Modul 3A: Historieformidling med formidlingsteori (Område 3) (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU HIS Modul 3A: Historieformidling med formidlingsteori (Område 3) (Efterår 2017)

Uddannelse

Historie
Modul 3A: Historieformidling med formidlingsteori (Område 3) (HHIB00561E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Det Britiske Imperium i Politik og Kultur fra ca. 1880 til Brexit
Det britiske Imperium var verdens største imperiale projekt nogensinde; verdenskort med en fjerdedel af landområderne indfarvet i rødt tilkendegav dette. I 1880erne var Det britiske Imperium på sit højeste – The Royal Navy og telegrafkabler bandt det hele sammen – og Imperiet blev anset for at være en civiliserende kraft ulig nogen anden. Kurset indledes med en kortfattet indføring i Imperiets tidlige historie frem til 1880, med sørøvervæsen i Caribien og erobringen og koloniseringen af Amerika, Indien, Sydafrika, Australien og New Zealand, Opiumskrigene, britiske fremstød i Afrika med Livingstone, Rhodes og Kitchener i spidsen, og ”det store spil” mod russerne i Centralasien med flammepunktet i Afghanistan. Herefter tager vi fat på selve perioden som kurset omhandler, hvor vi ser grundigt på Boerkrigen, Første og Anden Verdenskrig, Commonwealth, Suez-krisen, afkoloniseringen og Imperiets efterliv i den kollektive erindring.

Indenfor sin levetid 1874-1965 erfarede Winston Churchill ikke alene Imperiets kulmination, tilbagegang og opløsning, men også dets tilsyneladende fortabelse ude i glemslen. Historikere har dog rejst spørgsmål om denne glemsel. Hvad er karakteren af den imperiale erfaring i Storbritannien, og hvilken betydning har Imperiet haft for briternes identitetsfølelse i nutiden? Her leverer kunst, musik, reklame, litteratur, massemedier og materielle genstande rigeligt kildestof til både de datidige og nutidige erfaringer omkring Imperiet. Et gennemgående tema blandt historikere har været, at den britiske globale magts skrøbelige karakter skulle have betydet, at fastholdelse af Imperiets prestige og af herskerklassens status blev altafgørende, og at dette er med til at forklare nogle af nutidens problemer i de tidligere britiske koloniområder – som i tilfældet Irak.

På baggrund heraf, ser vi på hvordan man kan formidle Det britiske Imperiums historie og efterliv.

Blandt hovedspørgsmålene som kurset berører, er:
• Imperiets kampe og styrkeprøver i det 19. og 20. århundrede
• Holdninger til Imperiet i og uden for Storbritannien
• Imperiet i medier og den materielle kultur
• Myter om imperialismens helte
• Tolkning og vurdering af imperiet inden for historieskrivningen

Ved siden af det historiske stof inddrages teoretisk litteratur om den gode formidling. For at træne din evne til formidling af et selvvalgt emne i et selvvalgt medie – skriftlig, podcast, video, etc. – vil du i løbet af semestret blive bedt om at levere én skriftlig og én mundtlig øvelse. 

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• formidle afgrænsede sider af Det britiske Imperiums historie med baggrund i et helhedssyn på Imperiet
• diskutere og forklare fænomenerne ”prestige”, ”samarbejde” og ”status” og gøre disses betydning for opretholdelse af Imperiet forståeligt
• finde kilder og litteratur, som egner sig til formidling af et selvstuderet emne med tilknytning til Det britiske Imperium
• anvende kursets formidlingsteoretiske litteratur på temaer forbundet med Det britiske Imperium

- Niall Ferguson: Empire: How Britain Made the Modern World. Penguin, 2004.
- British Culture and the End of Empire. Ed.: Stuart Ward. Manchester University Press, 2001.
- Kwasi Kwarteng: Ghosts of Empire. Bloomsbury, 2011.
- Ashley Jackson & David Tomkins: Illustrating Empire. A Visual History of British Imperialism. Bodleian Library/University of Oxford, 2011.
- Leif Becker Jensen: Den sproglige dåseåbner – om at formidle faglig viden forståeligt. Roskilde Universitetsforlag, 2013.
- Peter Stray Jørgensen: Talegaver: Mundtlig formidling for studerende på videregående uddannelser. Samfundslitteratur, 2014.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5