HHEB00627U HEB, Hebraisk litteratur med teori og metode (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Communicative and Literary Hebrew B

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015

Mellemøsten KA, 2008

Kursusindhold

For de BA studerende er kurset en indføring i hebraisk litteratur og litteraturvidenskab med primær fokus på nutidig israelsk-og post-zionistisk litteratur. Den BA-studerende arbejder med at læse, oversætte, analysere og for-tolke udvalgte værker og forfatterskaber sprogligt og litterært. Teksterne omfatter prosa og poesi.

Udover de udvalgte litterære tekster får KA-studerende muligheden for at sammensætte egne literære tekster.  Både BA og KA studerende får undervisning og vejledning i litterære teorier og kritisk diskursanalyse.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Hebraisk litteratur med metode (faggelementkode HHEB00621E)

KA 2008-studieordning:
Moderne litteratur med litterær teori og metode (fagelementkode HHEB00017U)

 

Kompendium med primære og sekundære tekster

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Inddragelsen foregår i form af studenteroplæg og diskussion.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5