HHEÆ00067U HEB, Hebraisk Propædeutik A (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Hebrew Propædeutics A

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk, 2017

Kursusindhold

En intensiv introduktion til moderne hebraisk, som det tales i Israel i dag. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. De studerende inddrages gennem samtale på dansk og hebraisk og gennem mindre hjemmeopgaver

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:
Propædeutik A (fagelementkode xxxxxxxxxxx)

Efter aftale med underviseren

Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
Dansk og hebraisk sprog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5