HGRB00027U AFLYST GRÆ, Introduktion til Grækenlands litteratur fra ca. 1821 til i dag (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

CANCELED Introduction to Greek Literature from approx. 1821 until today

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Grækenlandsstudier 2007-ordningen

Kursusindhold

Kursets del giver overblik over hovedtrækkene i Grækenlands litteratur og kulturelle udvikling fra ca. 1821 til vore dage.

Målbeskrivelser

BA-Tilvalg 2007-studieordning:
Introduktion til Grækenlands litteratur (fagelementkode HGRB10021E)

Holdundervisning og/eller digital fjernundervisning, med oplæg og gennemgang fra underviserens side samt aktiv studenterdeltagelse med diskussioner og fremlæggelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 164,25
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse