HGRÆ00017U AFLYST GRÆ, Moderne græsk propædeutik 1 (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

CANCELED Modern Greek Language Foundation Course 1

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Grækenlandsstudier 2007-ordningen

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til moderne græsk med henblik på opøvelse af basale sprogfærdigheder, herunder kendskab til elementær græsk syntaks, morfologi, fonetik og ordbogsbrug, særligt i relation til dansk.

Målbeskrivelser

BA-Tilvalg 2007-studieordning:
Græsk propædeutik 1 (fagelementkode HGRB00351E)

Digitalt materiale, udarbejdet på ToRS, som stilles til rådighed via Københavns Universitets virtuelle læringsmiljø Absalon.

Grundlæggende kendskab til almen grammatik og grammatisk terminologi
Holdundervisning og/eller digital fjernundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1
  • Forberedelse
  • 327,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse