HGRÅ10101U ÅU GRÆ, Oversættelsesworkshop - Moderne græsk skønlitteratur (E17) AFLYST

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Translation Workshop - Modern Greek Literature

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Grækenlandsstudier 2007-ordningen

Kursusindhold

Kurset består i en række workshops, hvor deltagerne samarbejder og sparrer med hinanden om udarbejdelse af oversættelse til dansk af et udvalg af moderne græsk skønlitteratur.

Målbeskrivelser

BA-Tilvalg 2007-studieordning:
Græsk emne med græske tekster (fagelementkode HGRB10101E)

Efter aftale: deltagernes/​underviserens forslag til græsk skønlitteratur, som fortjener oversættelse til dansk.

I alt 7 workshops á 3 timers varighed (se under ”Bemærkninger”), hvor deltagerne i samarbejde med underviseren og hinanden diskuterer og udarbejder egne oversættelser. I tiden mellem workshops’ene arbejder deltagerne, inkl. underviseren, alene og/eller sammen via Københavns Universitets virtuelle læringsplatform Absalon, der giver mulighed for fildelinger, diskussionsfora og andet interaktivt samarbejde.
- Workshops’ene afholdes torsdage kl. 18-21 på følgende datoer: 7/9, 21/9, 5/10, 26/10, 9/11, 23/11, 14/12
- Det er en forudsætning for oprettelse af kurset, at der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 391,5
  • Holdundervisning
  • 21
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse