HGRÅ00353U ÅU GRÆ, Moderne græsk propædeutik 1 (E17) AFLYST

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Modern Greek Language Foundation Course 1

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Grækenlandsstudier 2007-ordningen

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til moderne græsk med henblik på opøvelse af basale sprogfærdigheder, herunder kendskab til elementær græsk syntaks, morfologi, fonetik og ordbogsbrug, særligt i relation til dansk.

Målbeskrivelser

BA-Tilvalg 2007-studieordning:
Græsk propædeutik 1 (fagelementkode HGRB00351E)

Digitalt materiale, udarbejdet på ToRS, som stilles til rådighed via Københavns Universitets virtuelle læringsmiljø Absalon.

Grundlæggende kendskab til almen grammatik og grammatisk terminologi
Kurset indledes med et lørdagsseminar (02.09.2017, kl. 14-18), hvor kursusformen præsenteres i detaljer, og der gives en introduktion til moderne græsk.
Undervisning foregår derefter som individualiseret, skriftlig, digital fjernundervisning, understøttet af plenumseminarer af 4 timers varighed (se under ”Bemærkninger”), med opsamling og med øvelser i mundtligt kommunikativt græsk..
- Der er planlagt i alt 5 lørdagsseminarer (2/9, 23/9, 28/10, 18/11, 10/12), men det endelige antal afhænger af deltagerantal og fastsættes efter tilmeldingsfristens udløb.
- Det er en forudsætning for oprettelse af kurset, at der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1
  • Forberedelse
  • 391,5
  • Holdundervisning
  • 20
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse