HFNB00038U FIN; Det finske sprogs struktur - Udbydes kun som BA-TV

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The Structure of Finish Language

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 beskrive finsk i forhold til de andre europæiske sprog

 dokumentere indsigt i det finske sprogs opbygning med særlig hensyntagen  til de karakteristiske forskelle mellem finsk og andre europæiske sprog.

redegøre for den finske grammatik samt dens strukturer og konstruktioner

finde relevant information og viden om finsk i et bredt felt af kilder, herunder litteratur og andre formidlingsformer

finde vindenskabelige, teoretiske og metodemæssige tilgange til sproglige problemstillinger på niveau, der sætter den studerende i stand til at reflektere selvstændigt inden for fagets akademiske univers. 

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning som i dette tilfælde kan være:

BA-TV

2017 ordningen

Alle studieordninger findes her

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​finsk/​

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde 80 % af undervisningen og løsning af 2-3 semesteropgaver.