HFNÆ00017U FIN; Propædeutik 1 - Udbydes kun som BA-TV

Årgang 2017/2018
Kursusindhold

Eksaminanden kan

 forståog anvende velkendte dagligdagsudtryk

 føe en enkel samtale om et hverdagsemne

 skrive korte tekster, der afspejler hverdagssituationer

 forståog anvende de gennemgåde sproglige strukturer

 formidle viden og information om Finland og det finske sprog på dansk.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
 Fremmøde i min. 80 % af undervisningen (inkl. sproglaboratorieøvelser).
 10 skriftlige semesteropgaver skrevet på finsk.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået