HFMK03414U FM, Projektorienteret forløb - 15 ECTS (forår)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

FM, Internship

Uddannelse

Enkeltstående BA-tilvalg + KA i Film- og Medievidenskab

Kursusindhold

Målet med praktikforløbet er, at den studerende: 
- sætter sin faglighed i spil i en erhvervsrelateret sammenhæng
- reflekterer over praktiskstedets organisation og arbejdsområde samt praktikantens egen rolle og praktikarbejde 
- reflekterer over eget personligt og fagligt udbytte.

Gennem et konkret praktikophold vil du opnå arbejdserfaring og praktisk indsigt inden for dit faglige område. Under praktikopholdet vil du varetage arbejdsopgaver af relevans for film- og/eller medievidenskab, og derved få en praktisk erfaring med emnefeltet.


I praktikrapporten skal du beskrive dine arbejdsopgaver, praktiskstedets organisation og arbejdsområde samt dit eget udbytte. Til den efterfølgende mundtlige eksamen vil du skulle besvare ét af flere eksamensspørgsmål relateret til din praktik og dine arbejdsopgaver.
Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes her:

https://intranet.ku.dk/filmogmedievidenskab_ka/uddannelsensforloeb/projektorienteretforloeb/Sider/default.aspx
Praktikopholdet skal mindst have et omfang, der svarer til 3 måneder på fuld tid. 

Målbeskrivelser

Enkeltstående tilvalg i Film- og Medievidenskab 2007, BA:
Valgfrit emne 15A: HFMB10251E 

Bunden mundtlig sagsfremstilling med egenproduceret materiale

Film- og medievidenskab 2013, KA:
Projektorienteret forløb: HFMK03121E

Samundervisning med BA-tilvalg og KA
Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. januar på

praktik_mef@hum.ku.dk
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 9
  • I alt
  • 9
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse