HFMK03352U FM, Modul 4: Tværmedial kommunikation. KURSET ER AFLYST

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Module 4: Cross-media communications

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Filmvidenskab og Medievidenskab 2016 + 2013

Kursusindhold

Hvordan får jeg mit budskab til at sprede sig, hvordan får jeg engageret min målgruppe, hvordan anvender jeg de sociale medier, hvordan anlægger jeg en second screen strategi, hvordan bygger jeg et brand community, hvordan skaber jeg en effektiv kommunikationsstruktur i min organisation? Dagens kommunikatører er udfordret. At kunne skabe god kommunikation fordrer i stigende grad et omfattende kendskab til hele paletten af medier – gamle som nye, en-vejs, fler-vejs, interaktive, deltagelses- og fællesskabsbaserede. Hver for sig og ikke mindst i samspil med hinanden. At være kommunikatør i dagens komplekse mediesamfund og at kunne kommunikere med brugergrupper, der ikke blot vil være modtagere, men også deltagere og medskabere, stiller omfattende krav til den effektive kommunikatør, til den effektive kommunikationsafdeling, til den effektivt kommunikerende virksomhed eller organisation.

KA-profilkurset i Tværmedial kommunikation sigter mod netop den effektiv kommunikatør og dennes erhvervsvirkelighed. Kurset retter sig mod jobs i private såvel som offentlige virksomheder, hvor strategisk kommunikation på tværs af medierne udgør et vigtigt arbejdsområde. Kurset beskæftiger sig med kommunikation på tværs af medierne og ser nærmere på mediernes affordances hver især og i samspil (genrer, mediespecificitet) så vel som på det tværmediale landskab: mediekonvergens, mediedivergens, indhold på tværs af platforme, forholdet mellem indhold, medietyper og medieplatforme, samt kommunikationens aktører: hvem tilrettelægger, forholdet mellem producent og bruger, deltagelse, medskabelse, etc. Emner vil bl.a. være 1) kommerciel kommunikation: markedsføring, branding, underholdning m.v., organisationskommunikation: intern og ekstern virksomhedskommunikation, værdikommunikation, forandringskommunikation etc.; 2) politisk tværmedial kommunikation: spin, valgkamp på tværs af medier etc.; 3) tværmedial kommunikation i hverdagen: anvendelse af smartphones, tablets og sociale medier som Facebook, Twitter etc. i organisering af hverdagen, relationer til omgangskredsen osv. Kurset har et klart produktionsperspektiv og sigter mod at teori og analyse kan anvendes til udvikling af konkrete tværmediale kommunikationsløsninger og vil inddrage en række relevante og aktuelle cases såvel som en række gæsteundervisere, der til dagligt arbejder med strategisk, tværmedial kommunikation

Målbeskrivelser

Film- og Medievidenskab 2016, KA:

Modul 4: HFMK03351E

Film- og Medievidenskab 2013, KA:

Modul 5: HFMK03081E

 

 

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 369,5
  • Holdundervisning
  • 40
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse