HFMK03342U FM, Modul 3: Tværmedial produktion og formidling. KURSET ER AFLYST

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Module 3: Cross-media production and cognition

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Filmvidenskab og Medievidenskab 2016 + 2013

Kursusindhold

Kurset består af en række forelæsninger og et produktionsforløb, hvor de studerende skal researche og analysere tværmedial kommunikation i form af levende billeder på sociale medier. Undervisningen har teoretisk fokus på tværmedialitet, branding, storytelling og audio-visuel formidling. Typisk omfatter den læste teori klassiske narrationsteorier (Bremond, Bordwell, Branigan, Grodal), stilteori (Salt, Højbjerg, Bordwell), teori og analyse af viraler (mash ups, reklamer, remix, haul Vlogs etc.) på sociale medier (Ertløv, I.B. Jessen, J. R. Christensen), om tværmedialitet (K. Sandvik, H. Jenkins), branding og storytelling (K. Fog, M. Schultz, M. J. Hatch, M. Holten), og endelig inddrages klassisk kommunikationsanalyse (Sepstrup og Fruensgaard).

                           Projektarbejdet omfatter 3 produktionsforløb, hvor der skal produceres en række audio-visuelle produktioner (f.eks. viraler) og hvor tværmedial strategi indgår som forudsætning for produktionerne. De studerende modtager supervision undervejs af vejlederen og de arbejder i grupper på 3-5 personer.

I projektarbejdet samarbejdes med en virksomhed (simuleret eller reel), hvor samarbejdet udgør et redaktionelt samarbejde mellem virksomheden og de studerende og hvor målet er, at de studerende i grupper leverer tværmediale produktioner til en kampagne, en specifik informationsopgave og/eller en brandstrategi på et veldefineret produktområde.

1. projektforløb:

En fri opgave, hvor de studerende producerer i grupper tre forskellige formidlingsprodukter, der er tænkt sammen i en kampagne, eller en anden konkret informationssammehæng, fordelt på forskellige digitale platforme. Det kan være en webjournalistisk artikel, eller forskellige eksempler på web-tv eller virale reklamer (produceret på de studerendes egen mobiltelefon, eventuelt Ipads). Målet med den første opgave er at indøve basal kendskab til audiovisuel narration og æstetik samt viden om tværmediale grundbegreber i relation til litteraturen. Der foretages analyser af, hvordan platforme og produktionstyper tænkes sammen på trods af forskellighed, og hvordan der skabes tværmedial kontakt til målgruppen.

2. projektforløb:

Opgaven er, eller kan være, et forarbejde til hovedopgaven, hvor de studerende afprøver forskellige typer på lydoptagelse og redigering. De studerende producerer en kort dummy med professionelt optageudstyr, såfremt de studerende har ECTS-av-intro. De studerende, som ikke har ECTS-av-intro anvender afdelingens Ipadkit til optagelse og CS5-Adobe Premiere som redigeringssoftware i multimedielaboratoriet 14-4-48. Emnet er frit, men peger frem imod løsning af hovedopgaven. Denne opgave indholder en specifik produktion, hvor æstetik og indhold indtænkes i forhold til afsenderprofil og målgruppe baseret på en kommunikativ situationsanalyse. Underviseren vejleder i produktionen.

3. projektforløb: eksamensopgave

Gruppen producere en opgave bestående af:

- En tværmedial produktion, der omfatter egenproduktion på video med ledsagende tekst produceret i relation til en veldefineret platform og målgruppe. Produktionerne tænkes ind i en formidlingsstrategi, hvor der med en situationsanalyse argumenteres specifikt for relevante overvejelser rettet imod formidlingseffekt i en veldefineret målgruppe. Video-produktionerne er på ca 30 s. -2 min. Udover eksamensopgaven leveres en skriftlig rapport på 5-7 sider, hvor der reflekteres teoretisk i forhold til egenproduktionen og litteraturen.

 

Målbeskrivelser

Film- og Medievidenskab 2016, KA:

Modul 3: HFMK03341E

Film- og Medievidenskab 2013, KA:
Modul 3: HFMK03031E

 

Forelæsninger
Produktion i grupper, projektorienteret
Pitching og fremlæggelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 377,5
  • Holdundervisning
  • 32
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformen fremgår af studieordningen
Kriterier for bedømmelse