HFMK03214U FM, Specialeseminar

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Thesisseminar

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Film- og Medievidenskab

Kursusindhold

Kurset er åbent for alle studerende på kandidatuddannelsen, som er gået i gang med specialet. Der vil blive lagt vægt på centrale aspekter relateret til et speciales enkelte komponenter: problemformulering, teori, metode, analyse og diskussion. Desuden diskuteres afgrænsning af emne, udvælgelse af empirisk materiale samt forhold omkring selve fremstillingen af resultater og perspektiver. Desuden vil der være fokus på de særlige forhold og udfordringer, der knytter sig til specialeskrivningsprocessen. Kurset vil veksle mellem læreroplæg, feedbacksessioner mellem studerende og bidrag fra gæsteundervisere.

 

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 16
  • Vejledning
  • 10
  • I alt
  • 26
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet