HFMB15062U FM, Digitalt design Tilvalg

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Digital design Elective

Uddannelse

Tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Digital Kommunikation og Æstetik 2016- ordningen

Kursusindhold

Digitalt design introducerer den studerende til centrale teoridannelser vedrørende planlægning, fremstilling og testning af digitalt medieret kommunikation og giver et overblik over kommunikative elementer og æstetiske overvejelser i en konkret arbejdsproces med design og produktion af indhold til digitale medier. Modulet former sig som en introduktion til interaktionsdesign og anvendelse af webdesignværktøjer som f.eks. Photoshop, Dreamweaver og Flash. Dette sker på baggrund af en gennemgang af relevante teorier og metoder fra forskellige design- og formtraditioner inden for f.eks. filmteori, dramaturgi, kunsthistorie, grafisk design, web-design samt systemudvikling og interaktionsdesign. Endvidere skal den studerende foretage usabilitytest og receptionsanalyse af egetproduceret site, således, at den studerende bliver i stand til at vurdere konkrete strategier med hensyn til koblingen mellem interfacedesign og brugssituationer.
(kurset minder en del om AV-web-kurset på film-og medievidenskabs grunduddannelse)

Målbeskrivelser

Tværhumanistisk tilvalg i Digital Kommunikation og Æstetik 2016, BA:

Modul III: HFMB15031E

Holdundervisning
Grundfagsstuderende på Kommunikation og IT kan ikke følge dette modul.
Der er adgang til studiemønsteret for alle øvrige studerende også studerende med grundfag i Film- og Medievidenskab. Tilvalget tæller ikke som tilvalg under Film- og Medievidenskab.
Det anbefales, at den studerende har gennemført kurset Analyse af digitale medier eller tilsvarende.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning
Kriterier for bedømmelse