HFMB10101U FM, Mediesociologi og kulturanalyse Tilvalg

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Media Sociology and Cultural Analysis Elective

Uddannelse

Bachelortilvalg

Kursusindhold

Formålet med kurset er at nå frem til at forstå og analysere forholdet mellem massemedierne og deres samfundsmæssige kontekst, dvs. mediernes virkninger på individer, grupper og sociale strukturer, og på den anden side disse strukturers indvirkning på mediernes organisering, form og indhold. Hovedvægten lægges på en indføring i relevante mediesociologiske og kulturvidenskabelige teorier og forskningsmetoder og på konkrete analyser af medieprodukter ud fra såvel institutions- som receptionsperspektiver.

Målbeskrivelser

Tværhumanistisk tilvalg i Medier og Kultur 2007, BA:
Modul I: HFMB10101E

Undervisning
Kan også aflægges som enkeltstående tilvalg.

Undervisningen vil forgå på både engelsk og dansk.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 60
  • Undervisningsforberedelse
  • 328,5
  • Øvelser
  • 21
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen kan aflægges på dansk eller engelsk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse