HFMB00744U FM, Bachelorseminar

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Bachelorseminar

Uddannelse

Bachelor i Film- og Medievidenskab

Kursusindhold

Kurset vil gennemgå de forskellige stadier i processen med at udforme en BA-opgave. En række spørgsmål som; hvordan arbejder man sig fra emne til fokus og videre til problemstilling; hvordan bruger man sin vejleder og hvordan behandles teori og metode, vil blive behandlet. Kurset vil også behandle litteratursøgning, læsestrategier og notatteknik, samt opgavens struktur og selve skriveprocessen. Målet er at give en indsigt i opgaveskrivningens håndværk som kan understøtte den enkeltes videnskabelige nysgerrighed. Eksempler vil inddrages for at konkretisere udfordringerne. Vejlederne er inviteret til at indgå i forløbet med oplæg og kommentarer.

Målbeskrivelser

Film- og medievidenskab 2012, BA: Modul 9: HFMB01571E +
2015-ordningen Modul 9: HFMB00741E

Undervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 12
  • Undervisningsforberedelse
  • 397,5
  • I alt
  • 409,5
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave
Kriterier for bedømmelse