HFMB00732U  FM, Modul 8: Faktateori og -analyse inkl. gym. KA-TV

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Module 8: Facts Theory and Analysis

Uddannelse

Bachelor i Film- og Medievidenskab 2015-ordning

Gymnasierettede kandidattilvalg, 2008-ordningen

 

Kursusindhold

Faktateori og -analyse er en grundig indføring i praktisk analyse og teoretisk forståelse af mediernes faktaformer (herunder journalistiske og dokumentariske grundgenrer, reklame og strategisk kommunikation, samt transmissioner af live-events) med særligt henblik på de audiovisuelle medier. Den studerende vælger selv, hvilken faktagenre eksamensopgaven skal fokusere på.

Målbeskrivelser

Film- og medievidenskab 2015, BA:
Modul 9: HFMB00731E

Gym. KA-TV, 2008:

Faktateori og -analyse: HFMK03831E

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 88
  • Forberedelse
  • 318,5
  • Vejledning
  • 3
  • I alt
  • 409,5