HFMB00661U FM, Modul 2: Mediehistorie

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Module 2: Media History

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Film- og Medievidenskab, 2015-ordningen

Kursusindhold

Mediehistories emne er de moderne mediers historie fra midten af 1800-tallet til nutiden, med hovedvægt på medierne i det 20. og 21. århundrede. Undervisningen består af en ugentlig fællesforelæsning og en ugentlig holdopdelt seminargang. Målet med Mediehistorie er at give den studerende overblik over mediehistoriens store linjer og perioder; et grundlæggende kendskab til de enkelte mediers historie, til deres indbyrdes forhold, og til de vigtigste institutionstyper; og kendskab til centrale genrer, programtyper og tekster inden for presse, film, radio, tv og internet.

 

Målbeskrivelser

Film- og medievidenskab 2015, BA:
Modul 2: HFMB00661E

Forelæsning og undervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse