HFMB00651U FM, Modul 1: Introduktion til audiovisuel teori og analyse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Module 1: Introduction to Audiovisual Theory and Analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Film- og Medievidenskab

Kursusindhold

Introduktion til audiovisuel teori og analyse er en generel indføring i beskrivelsen og forståelsen af de audiovisuelle mediers udtryksformer. Undervisningen er holdopdelt, og i løbet af semestret bliver der vist en række centrale værker i forbindelse med undervisningen. Målet med introduktion til audiovisuel teori og analyse er, at de studerende bliver fortrolige med de fagudtryk, der beskriver audiovisuelle værkers opbygning og virkemidler, at de bliver i stand til at analysere et audiovisuelt værk ud fra et bestemt, afgrænset perspektiv, og at de på et grundlæggende niveau kan reflektere over deres egne analytiske valg.

Målbeskrivelser

Film- og medievidenskab 2015, BA:
Modul 1: HFMB00651E

Forelæsning og undervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 148,75
  • I alt
  • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse