HFMB00641U  FM, Modul 1: Kultur og Kommunikationsteori

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Module 1: Theories of Culture and Communication

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Film- og Medievidenskab

Kursusindhold

Kultur- og kommunikationsteori er en introduktion til fagets forskellige teoridannelser, herunder videnskabsteori. Undervisningen udgøres af en ugentlig forelæsning. Målet med kultur- og kommunikationsteori er at gøre de studerende bekendt med hovedpunkter og grundlagsproblemer i de vigtigste humanistiske og samfundsvidenskabelige teoridannelser vedrørende medier og kommunikation og med basale problemstillinger vedrørende brugen af videnskabelige teorier og metoder. Desuden skal de studerende lære at anvende de vigtigste redskaber til informationssøgning og at udfærdige en litteraturliste. I forlængelse af forelæsninger afholdes seminarer med øvelser på holdene.

Målbeskrivelser

Film- og medievidenskab 2015, BA:
Modul 1: HFMB00641E

Forelæsninger og gruppearbejde
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 176,75
  • I alt
  • 204,75