HFMÅ10512U AFLYST! ÅU FM, Fiktionsteori og analyse (Forår 2018)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

AFLYST! ÅU FM, Fiction Theory and Analysis

Uddannelse

Gymnasierettede BA-tilvalg i Film- Og Medievidenskab, 2007-ordningen

Kursusindhold

Fiktionsteori- og analyse er en grundig indføring i praktisk analyse og teoretisk forståelse af mediernes fiktionsformer (herunder spillefilm, episodeserier, føljetonserier, musikvideoer og computerspil)med særligt henblik på de audiovisuelle medier.
Undervisnings- og arbejdsformer: et ugentligt seminar. I løbet af semestret forventes den studerende at aflevere en skriftlig øvelsesopgave på 7 normalsider, som underviseren vurderer og kommenterer (under forudsætning af, at øvelsesopgaven er afleveret til den af underviseren fastsatte tidsfrist). Øvelsesopgaven er dog ikke obligatorisk, og undlader studerende at aflevere den, påvirker det ikke deres mulighed for at gå til eksamen i faget, ligesom det ikke påvirker bedømmelsen ved eksamen.

Målbeskrivelser

Gymnasierettede tilvalg i Film- og Medievidenskab 2007, BA:

Modul II: HFMB10511E

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 355,5
  • Holdundervisning
  • 54
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse