HFMÅ10501U ÅU FM, Film- og Mediehistorie (Efterår 2017) AFLYST

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU FM, Film and Media History

Uddannelse

Gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Film- og Medievidenskab, 2007-ordningen

 

Kursusindhold

Kurset giver et kronologisk overblik over de moderne mediers internationale og danske historie med særligt henblik på de audiovisuelle medier og disses samspil såvel med hinanden som med andre medier. Hovedvægten lægges på filmens historie, idet dog også tv’s og de digitale mediers historie behandles, ligesom der gives en bred introduktion til andre mediers historie – f.eks. bøger, presse og radio.

Målbeskrivelser

Gymnasierettede tilvalgsstudium i Film- og Medievidenskab 2007, BA:
Modul 1:HFMB10501E

Forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 54
  • Undervisningsforberedelse
  • 355,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssprog er det samme som undervisningssprog
Kriterier for bedømmelse