HFIK03751U FILO, Modul 2: Etik og Samfund

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

FILO, Module 2: Ethics and Society

Uddannelse

Kandidat i filosofi, 2017

Kursusindhold

Kurset giver den studerende viden om og forståelse af

 • centrale teoridannelser i etisk teori
og metaetik
 • centrale spørgsmål i politisk filosofi, særligt vedrørende åbne, pluralistiske samfund (lighed, frihed, magt, identitet, anerkendelse, tolerance, legitimitet) 

 • anvendelse af etisk teori og politisk filosofi på konkrete samfundsmæssige 
spørgsmål, herunder spørgsmål om metode i etisk teori/politisk filosofi, herunder reflekteret ligevægt og spørgsmål om faktuelle og normative antagelsers rolle i begrundelser. 


 

Vi vil læse forskningstekster, der behandler emner som værdipluralisme, moralske dilemmaer, liberal neutralitet, deliberativt demokrati, diversitetspolitik, tolerance, moralsk uenighed og relativisme. Forfattere inkluderer Philippa Foot, Bernard Williams, John Rawls, Tom Nagel og Judith Jarvis Thomson. Den teoretiske diskussion vil fortløbende blive relateret til aktuelle samfundsdebatter, der relaterer til disse emner.  

Kurset involverer både ugentlige forelæsninger og seminarer. Studerende kan forvente krav om forskellige typer af forberedelse til ugentlige seminarer (fx produktion af kortere diskussionstekster).

Målbeskrivelser

Modul 2: Etik og samfund  HFIK03861E 

Seminar/holdundevisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 353,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse