HFIB00732U FILO, Valgfag 3: Værklæsning

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

FILO, Optinal 3: Central Philosophical Text

Uddannelse

BA i Filosofi, 2016-ordningen

BA-tilvalg i Filosofi, 2017-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg)

Kursusindhold

AGAMBEN, METODE OG TEMATIK

Den italienske filosof Giorgio Agamben har i løbet af de sidste par årtier markeret sig som en af nutidens betydeligste tænkere. Værklæsningskurset her tilbyder en indføring i hans forfatterskab via to af hans bøger, Midler uden mål og Signa­tu­ra rerum. Den første kan læses som en orientering i Agambens temakreds med fokus på emnerne Lejr, Folk, Sprog, Nation, suverænitet, homo sacer, nøgent liv osv. Den anden kan læses som en orientering i Agambens metode med fokus på instanser som urfænomen, paradigme, signatur, begreb, arkæologi, dekonstruk­tion og diskursanalyse. Undervejs vil der i kurset blive trukket linjer tilbage til Agambens kilder, Heidegger og Benjamin, Derrida og Foucault, ligesom der vil blive inddraget eksempelmateriale fra Agambens forfatterskab i øvrigt, primært Homo sacer-projektet. Sekundærlitteratur aftales på holdet; der findes allerede rigeligt på dansk.

 

LITTERATUR

Giorgio Agamben: Midler uden mål [dansk overs. af: Mezzi senza fine, 1996], Wunderbuch, Skive 2015.

Giorgio Agamben: Signatura rerum [dansk overs. af: Signatura rerum, 2008], Wunderbuch, Skive 2016.

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 160,75
  • Holdundervisning
  • 42
  • Vejledning
  • 2
  • I alt
  • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Censurform
Ingen ekstern censur