HFIB00722U FILO, Valgfag 3: Metaetik AFLYST

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

FILO, Metaethics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi

Kursusindhold

Opdateres

Målbeskrivelser

Se studieordningen

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 162,75
  • I alt
  • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordningen:

Bachelorordningen 2016: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/filosofi/filosofi_ba.pdf

BA-tilvalg 2017: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/filosofi/Filosofi_BATV_2017.pdf

Censurform
Ingen ekstern censur