HFIB00702U  FILO, Valgfag 2: Metafysik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

FILO, Metaphysics

Uddannelse

BA i Filosofi, 2016-ordningen

BA-TV i Filosofi, 2017-ordningen

Kursusindhold

Aristoteles bestemte metafysikken som førstefilosofi, dvs. som grundlag for alle andre filosofiske discipliner. Denne opfattelse går videre i traditionen – hos Augustin, Thomas Aquinas, Descartes og Kant. På dette kursus vil der blive givet en indføring i den klassiske opfattelse af metafysikken (Aristoteles), i kritikken af den efter filosofiens placering på et menneskeligt grundlag (Kant), samt i opgøret med traditionen fra det tidlige 20. århundrede (Heidegger) over dekonstruktionen (Derrida) frem til metafysikkens symbiose med etik og politisk filosofi (Agamben).

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 160,75
  • Vejledning
  • 2
  • I alt
  • 204,75