HFIB00682U FILO, Sprogfilosofi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

FILO, Philosphy of Language

Uddannelse

BA i Filosofi, 2016-ordningen

BA-TV i Filosofi, 2017-ordningen

Kursusindhold

Moderne sprogfilosofi kan føres tilbage til Gottlob Frege, som i slutningen af 1800-tallet på grundlag af sin logiske analyse afstedkom en større omvæltning i den filosofiske forståelse af sproget. Siden da har sprogfilosofi på linje med erkendelsesteori og ontologi været centralt placeret i den analytiske filosofis tilgang til filosofiske problemer, og man kan roligt sige, at man ikke kan forstå det 20 århundreds filosofi uden et grundigt kendskab til de forskellige sprogfilosofiske retninger. Sprogfilosofien har opgave at redegøre for, hvad vi skal forstå ved mening og reference, hvordan forholdet er mellem syntaks og semantik, og hvordan mening og sprogbrug hænger sammen. Helt afgørende for udvikling ud over Frege var den tidlige Wittgenstein, Bertrand Russel, Rudolf Carnap, den sene Wittgenstein, John Austin og Michael Dummett. Sidstnævnte danner på mange måder afslutning på en hundredårig epoke, hvor sprogfilosofi opstod som et resultat alene ud fra rationelle overvejelser over sprog og sprogbrug. De nyeste tendenser inden for sprogfilosofien bevæger sig i retning mod en mere naturalistisk orientering af sprogfilosofien, hvor empiriske undersøgelser inden for biologi, psykologi, sprogvidenskab og kommunikation spiller en større rolle for den filosofiske forståelse af sprog og sproglige fænomener. På kurset vil der blive læst en række klassiske samt nyere tekster.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 46
  • Undervisningsforberedelse
  • 158,75
  • I alt
  • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse